ვერეს ხეობა

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა მდინარე ვერეს ხეობის დატბორვის შედეგად დაზიანებული ტერიტორიის განვითარების გეგმა.

დამკვეთი:

ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ლოკაცია:

თბილისი, ვერეს ხეობა

თარიღი:

2015

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება

Date: