წყალტუბო

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფცია და ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმა

დამკვეთი:

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:

არდიელი ფორნაზა ასოსიატი

ლოკაცია:

ქ. წყალტუბო

თარიღი:

2021-2023

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება

Date: