ცაბაძის 11

პროექტი წარმოადგენს 5 სართულიან საოფისე შენობას, შენობის პირველ სართულზე განლაგებულია კომერციული სათავსები. პროექტი განხორციელდა ცაბაძის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში. ფასადის მოსაპირკეთებლად გამოყენებულია „ქორთენი“-ს მასალა.

დამკვეთი:

თბილისის განვითარების ფონდი

ლოკაცია:

თბილისი, ცაბაძის ქ. #11

თარიღი:

2012

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

არქიტექტურა, საოფისე შენობა

Date: