სოფლის სახლი

პროექტი დამუშავებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში.

დამკვეთი:

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ლოკაცია:

საქართველოს რეგიონები

თარიღი:

2013

სტატუსი:

საკონკურსო პროექტი

კატეგორია:

არქიტექტურა, ადმინისტრაციული დაწესებულება

Date: