სკოლა

პროექტი დამუშავებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში.

დამკვეთი:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ლოკაცია:

თბილისი

თარიღი:

2016

სტატუსი:

საკონკურსო პროექტი

კატეგორია:

არქიტექტურა, საგანმანათლებლო დაწესებულება

Date: