რედისონ პარკ ინ

საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია თბილისის ცენტრში და უკავია 1818 კვ.მ ტერიტორია. პროექტი წარმოადგენს 11 სართულიან სასტუმროს, რომელიც გათვლილია 200 ნომერზე.

დამკვეთი:

შპს ბლოკ ჯორჯია

ლოკაცია:

თბილისი, გ. ჭანტურიას ქ.

თარიღი:

2018

სტატუსი:

მშენებარე

კატეგორია:

არქიტექტურა, საოფისე შენობა

Date: