რადიო ქალაქი

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლებაში მდებარე ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია.

დამკვეთი:

შპს კოლიერს ინტერნეშენელი

ლოკაცია:

თბილისი, მუხიანის დასახლება

თარიღი:

2020

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება, განვითარების კონცეფცია

Date: