ნადიკვარის პარკი

პროექტის ფარგლებში მოხდა თელავში, ნადიკვარის პარკის ურბანული დიზაინისა და ლანდშაფტური დიზაინის დამუშავება. ტერიტორია წარმოადგენს ქ. თელავის ცენტრალურ პარკს და მისი ფართობია 2 ჰა.

დამკვეთი:

კახეთის განვითარების ფონდი

ლოკაცია:

ქ. თელავი

თარიღი:

2012

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება, ლანდშაფტის დიზაინი

Date: