კურორტი ლებარდე

პროექტი მიზნად ისახავს კურორტ ლებარდეს განვითარებას 4 სეზონის კურორტად. პროექტით დაიგეგმა ტურისტული მარშრუტები, სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიები, საბაგირო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა.

დამკვეთი:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ლოკაცია:

სამეგრელოს მხარე, კურორტი ლებარდე

თარიღი:

2018

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება,

Date: