კოტორაანთკარი

პროექტით იგეგმა დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი უბნის განვითარება. კომპლექსის ფარგლებში გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა, დაგეგმილია სკვერი, სპორტული მოედანი, კომერციული დანიშნულების შენობა.

დამკვეთი:

შპს „წინანდლის ძველი მარანი“

ლოკაცია:

მცხეთის რაიონი, სოფელი კოტორაანთკარი

თარიღი:

2023

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება

Date: