კოტეჯი გუდაურში

პროექტი წარმოადგენს ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლს გუდაურის სამთო კურორტზე, რომელიც შედგება ორი დამოუკიდებელი ბინისაგან.

დამკვეთი:

ფიზიკური პირი

ლოკაცია:

გუდაურის სამთო კურორტი

თარიღი:

2020

სტატუსი:

პროექტი

კატეგორია:

არქიტექტურა, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

Date: