ბათუმის ბულვარი

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მართვის გეგმა

დამკვეთი:

სსიპ ბათუმის ბულვარი

პარტნიორები:

თამარ ამაშუკელი, ირაკლი ჟვანია

ლოკაცია:

ქ. ბათუმი

თარიღი:

2019-2021

სტატუსი:

დასრულებული

კატეგორია:

ქალაქგეგმარება, ურბანული განვითარება

Date: