საჯარო სკოლის არქიტექტურული პროექტი
სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლი